DAYLIGHT, Visual Comfort and Quality of Light.DAYLIGHT, Visual Comfort and Quality of Light

Det är titeln på den sista rapporten, nr 8, i SYN-TES rapportserie. Rapporten är skriven av Karin Fridell Anter och redovisar ett forskningsprojekt som genomfördes vid Konstfack med stöd av Energimyndigheten. Läs mer

The last report, no 8, in SYN-TES report series is now available. It is written by Karin Fridell Anter.