Karin Fridell Anter – Forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor

Avslutade forskningsprojekt i urval

Dagsljus, synkomfort och ljuskvalitet.
Projekt vid Konstfack 2012-2013, med finansiering från Energimyndigheten.

SYN-TES. Human colour and light synthesis. Towards a coherent field of knowledge.

Forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen. Genomfört vid Konstfack 2010-2011. Projektledare Karin Fridell Anter.

OPTIMA. Pilotstudier kring optimering av energibesparing rumsupplevelse och funktionalitet vid belysningsplanering
Forskningsprojekt inom Energimyndighetens program Energieffektivisering inom belysning. Genomfört vid Konstfack 2010-2011. Projektledare Karin Fridell Anter. Länk till rapport

Gråfärger och rumsupplevelse och Så vitt vi vet
Konstnärliga utvecklingsprojekt vid Konstfack
Ulf Klarén & Karin Fridell Anter 2007-2009
Den rymliga gråheten (pdf)
Så vitt vi vet (pdf)

Bilagor till Så vitt vi vet (pdf)

Ljus, färg och deras samverkan i rummet. Utredningsarbete genomfört av Karin Fridell Anter inom ramen för Föreningen SE RUM.
Kunskapsöversikt (pdf)
Bibliografi (pdf)

What colour is the red house? Perceived colour of painted facades.
Karin Fridell Anter. Doktorsavhandling 2000 vid KTH Arkitektur.
Länk till abstract och fulltextversion

Pågående eller avslutad handledning av doktorander vid

Kungliga tekniska högskolan (Arkitektur)
Chalmers tekniska högskola (Arkitektur)
Göteborgs universitet (Design & konsthantverk)
Uppsala universitet (Arkeologi och antik historia)

Medverkat i betygsnämnd eller motsvarande vid doktorsexaminationer

Kungliga tekniska högskolan (Arkitektur)
Lunds universitet (Zoologi)
Curtin University, Perth, Australien (Design)
Universidad Politecnica de Valencia, Spanien (Arkitektur)

Vetenskapliga publikationer i urval