Arkitekturforskning och praktik

I vilken mån riktar sig arkitekturforskningen till de praktiskt verksamma arkitekterna, och vilka vägar finns för samverkan mellan forskning och praktik? Karin Fridell Anter genomför 2015-16 en enkät- och intervjuundersökning med arkitekturforskare. Undersökningen finansieras av Arkus som också kommer att publicera resultaten.