Colour and light – spatial experience Colour and light – spatial experience

Boken “FÄRG & LJUS för människan – i rummet” finns nu i engelsk översättning. Routledge 2017. Redaktörer Karin Fridell Anter och Ulf Klarén.Editors Karin Fridell Anter and Ulf Klarén.  This book, published by Routledge in 2017, is a translation from Swedish.

Bok om Tensta kyrka och dess medeltida målningarBook on Tensta church and its medieval murals

De medeltida kalkmålningarna i Tensta kyrka norr om Uppsala genomgick en omfattande konservering år 2014. I samband med detta anlitades Karin Fridell Anter som redaktör för en bok om kyrkan och målningarna. Tillsammans med kyrkoherde Christina Engqvist och andra representanter för församlingen har Karin formulerat huvuddragen för bokens innehåll. Hon har sedan skrivit vissa kapitel, redigerat kapitel skrivna av andra, ansvarat för urval av bilder, medverkat vid bearbetning av vissa bilder till ursprunglig färghållning, sammanställt referenslista och medverkat vid layoutarbete och marknadsföring av boken.
Boken publiceras i december 2015.
Läs några kapitel
Pressmeddelande-1
kort web-TV-presentationA book in Swedish, edited by Karin Fridell Anter, published 2015.
Read some chapters
Pressrelease
Short web-TV-presentation

SPQR – Historien om det antika RomSPQR – A history of ancient Rome

Den populärvetenskapliga boken är skriven av Mary Beard, professor i klassiska språk vid universitetet i Cambridge. Marina Weilguni har översatt den till svenska. Norstedts förlag 2016This book, written by Professor Mary Beard, Cambridge University, is published in Swedish by Norstedts (2016), in translation by Marina Weilguni. The Swedish title is ‘SPQR – Historien om det antika Rom’.

Katedralen på landet – Tensta kyrkas medeltida kalkmålningar och deras konserveringThe countryside cathedral

Karin Fridell Anter är redaktör för denna bok, som finns att köpa fr.o.m. 15/12 2015. Läs ett smakprov och se en kort web-TV-presentationA book in Swedish on the medieval murals in Tensta kyrka north of Uppsala and their conservation. Edited by Karin Fridell Anter. See some pages  and a short web-TV presentation.

Ny utgåva av Så målade manNew edition of Så målade man

Så målade man, av Karin Fridell Anter och Henrik Wannfors, behandlar svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid. Efter att ha varit slutsåld i flera år finns den nu i en uppdaterad nyutgåva, publicerad av Svensk Byggtjänst.Så målade man (Karin Fridell & Henrik Wannfors) is a book in Swedish, dealing with the painting of Swedish buildings through six centuries. It is now available in a new edition at Svensk Byggtjänst.