Bok om färg och designBook on color and design

Karin Fridell Anter är en av författarna i antologin Color and Design, utgiven av amerikanska Berg Publishers 2012 (red. M. DeLong & B. Martinson)Karin Fridell Anter is one of the authors in the anthology Color and Design, Berg Publishers 2012 (ed. M. DeLong & B. Martinson)