Bok om ljus- och färgbegreppBook on light and colour concepts

Boken Colour and Light: Concepts and confusions (red. Harald Arnkil, 2012) är skriven inom forskningsprojektet SYN-TES och innehåller en artikel av Karin Fridell Anter. Gratis nedladdning från Aalto University
The book Colour and Light: Concepts and confusions (ed. Harald Arnkil, 2012) is written within the research project SYN-TES and includes and article by Karin Fridell Anter. Free download from  Aalto university .