Bok om Tensta kyrka och dess medeltida målningarBook on Tensta church and its medieval murals

De medeltida kalkmålningarna i Tensta kyrka norr om Uppsala genomgick en omfattande konservering år 2014. I samband med detta anlitades Karin Fridell Anter som redaktör för en bok om kyrkan och målningarna. Tillsammans med kyrkoherde Christina Engqvist och andra representanter för församlingen har Karin formulerat huvuddragen för bokens innehåll. Hon har sedan skrivit vissa kapitel, redigerat kapitel skrivna av andra, ansvarat för urval av bilder, medverkat vid bearbetning av vissa bilder till ursprunglig färghållning, sammanställt referenslista och medverkat vid layoutarbete och marknadsföring av boken.
Boken publiceras i december 2015.
Läs några kapitel
Pressmeddelande-1
kort web-TV-presentationA book in Swedish, edited by Karin Fridell Anter, published 2015.
Read some chapters
Pressrelease
Short web-TV-presentation