Karin Fridell Anter – Böcker

Katedralen på landet. Tensta kyrkas medeltida kalkmålningar och deras konservering.
Redaktör Karin Fridell Anter, som också har skrivit avsnitten om medeltida måleri och målningskonservering.
Vattholma pastorat 2015. 149 sidor.
Länk till några kapitel.

 

 

 

 

 

Så målade man. Svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid Karin Fridell Anter och Henrik Wannfors. Tredje utvidgade utgåvan, Svensk Byggtjänst 2015 (första utgåvan 1989). 362 sidor.
Rikt illustrerad bok riktad till en relativt stor läsekrets.
Tvärvetenskaplig kunskapsöversikt samt analys av för byggnadsmåleriet relevanta särdrag hos olika epoker.
Länk till Svensk Byggtjänst med några sidor ur boken.
FÄRG & LJUS för människan – i rummet.
Red. Karin Fridell Anter och Ulf Klarén. Svensk Byggtjänst 2014. 240 sidor.
En populärvetenskaplig antologi, skriven med utgångspunkten att färg och ljus tillsammans skapar våra visuella helhetsupplevelser.
Länk till Svensk Byggtjänst med några sidor ur boken.

Byggnadsmåleriets färger. Material och användning.
Fridell Anter, Svedmyr & Wannfors. Arkus 2010. 120 sidor.
Boken behandar färg som material ur ett brett perspektiv – tekniskt, kulturellt, historiskt, miljö- och hälsomässigt, ekonomiskt och som visuellt och taktilt uttryck.
Länk till Arkus
Länk till Byggtjänsts presentation av boken
Forskare och praktiker om FÄRG LJUS RUM.
Fridell Anter (red.) Formas 2006. 318 sidor.
Antologi som presenterar forskningsresultat och praktikerkunskap, med arkitekter som viktigaste målgrupp.
C:a 15 artiklar av olika författare. Karin Fridell Anter är initiativtagare och redaktör.
Länk till Formas

 

Färgen på huset. Fridell Anter, Svedmyr. Formas T1:2003. 104 sidor.
Rikt illustrerad bok som översiktligt presenterar Karin Fridell Anters och Åke Svedmyrs tidigare forskningsresultat om exteriörfärgsättning för en större allmänhet.
Tyngdpunkten ligger på de skillnader mellan fasaders egenfärg och uppfattade färg som påvisats i Karin Fridell Anters doktorsavhandling. Finsk utgåva Mikä talolle väriksi, Helsinki 2004.
Länk till Formas
Utvändig färgsättning. Förutsättningar, arbetssätt, exempel. Fridell Anter, Enberg.
Byggforskningsrådet (T 1:1997). 340 sidor.
Rikt illustrerad bok som sammanfattar tillgänglig kunskap och egna forskningsresultat om utvändig byggnadsfärgsättning ur historiska, utseendemässiga och tekniska aspekter.
I boken presenteras en metod för analys av den yttre färgkaraktären hos bebyggelse.
Länk till Formas

 

 

Byggnadsmåleriets färger. Material och användning.
Fridell Anter, Svedmyr & Wannfors. Arkus 2010
Boken behandar färg som material ur ett brett perspektiv – tekniskt, kulturellt, historiskt, miljö- och hälsomässigt, ekonomiskt och som visuellt och taktilt uttryck.
Länk till Arkus
Länk till Byggtjänsts presentation av boken

Forskare och praktiker om FÄRG LJUS RUM. Fridell Anter (red.) Formas 2006.Antologi som presenterar forskningsresultat och praktikerkunskap, med arkitekter som viktigaste målgrupp.C:a 15 artiklar av olika författare. Karin Fridell Anter är initiativtagare och redaktör. Länk till Formas

Färgen på huset. Fridell Anter, Svedmyr. Formas T1:2003
Rikt illustrerad bok som översiktligt presenterar Karin Fridell Anters och Åke Svedmyrs tidigare forskningsresultat om exteriörfärgsättning för en större allmänhet.
Tyngdpunkten ligger på de skillnader mellan fasaders egenfärg och uppfattade färg som påvisats i Karin Fridell Anters doktorsavhandling. Finsk utgåva Mikä talolle väriksi, Helsinki 2004.

Länk till Formas

 

Utvändig färgsättning. Förutsättningar, arbetssätt, exempel. Fridell Anter, Enberg.
Byggforskningsrådet (T 1:1997)
Rikt illustrerad bok som sammanfattar tillgänglig kunskap och egna forskningsresultat om utvändig byggnadsfärgsättning ur historiska, utseendemässiga och tekniska aspekter.
I boken presenteras en metod för analys av den yttre färgkaraktären hos bebyggelse.

Länk till Formas

 

 

Så målade man. Svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid. Fridell Anter, Wannfors. Byggtjänst 1989, reviderad och utvidgad nyutgåva 1997.
Rikt illustrerad bok riktad till en relativt stor läsekrets.
Tvärvetenskaplig kunskapsöversikt samt analys av för byggnadsmåleriet relevanta särdrag hos olika epoker.

Länk till Svensk Byggtjänst