Colour and light – spatial experience Colour and light – spatial experience

Boken “FÄRG & LJUS för människan – i rummet” finns nu i engelsk översättning. Routledge 2017. Redaktörer Karin Fridell Anter och Ulf Klarén.Editors Karin Fridell Anter and Ulf Klarén.  This book, published by Routledge in 2017, is a translation from Swedish.

Katedralen på landet – Tensta kyrkas medeltida kalkmålningar och deras konserveringThe countryside cathedral

Karin Fridell Anter är redaktör för denna bok, som finns att köpa fr.o.m. 15/12 2015. Läs ett smakprov och se en kort web-TV-presentationA book in Swedish on the medieval murals in Tensta kyrka north of Uppsala and their conservation. Edited by Karin Fridell Anter. See some pages  and a short web-TV presentation.

Ny utgåva av Så målade manNew edition of Så målade man

Så målade man, av Karin Fridell Anter och Henrik Wannfors, behandlar svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid. Efter att ha varit slutsåld i flera år finns den nu i en uppdaterad nyutgåva, publicerad av Svensk Byggtjänst.Så målade man (Karin Fridell & Henrik Wannfors) is a book in Swedish, dealing with the painting of Swedish buildings through six centuries. It is now available in a new edition at Svensk Byggtjänst.

Bok om färg och designBook on color and design

Karin Fridell Anter är en av författarna i antologin Color and Design, utgiven av amerikanska Berg Publishers 2012 (red. M. DeLong & B. Martinson)Karin Fridell Anter is one of the authors in the anthology Color and Design, Berg Publishers 2012 (ed. M. DeLong & B. Martinson)

Bok om ljus- och färgbegreppBook on light and colour concepts

Boken Colour and Light: Concepts and confusions (red. Harald Arnkil, 2012) är skriven inom forskningsprojektet SYN-TES och innehåller en artikel av Karin Fridell Anter. Gratis nedladdning från Aalto University
The book Colour and Light: Concepts and confusions (ed. Harald Arnkil, 2012) is written within the research project SYN-TES and includes and article by Karin Fridell Anter. Free download from  Aalto university .

Så vitt vi vetWhite as you like it

Konstnärligt utvecklingsprojekt genomfört vid Konstfack 2009 av Karin Fridell Anter och Ulf Klarén.
Så vitt vi vet (pdf)
Bilagor till Så vitt vi vet (pdf)Small research project carried out in 2009 by Karin Fridell Anter and Ulf Klarén, University College of Arts, Crafts and Design. In Swedish.
Så vitt vi vet (pdf)
Bilagor till Så vitt vi vet (pdf)

Den rymliga gråhetenThe spacious greyness

Fridell Anter, K & Klarén, U: Den rymliga gråheten (pdf)
Rapport från konstnärligt utvecklingsarbete genomfört vid Konstfack 2007-2008Small research project carried out in 2007-2008 by Karin Fridell Anter and Ulf Klarén, University College of Arts, Crafts and Design. In Swedish.
Den rymliga gråheten (pdf)