Notisarkiv

Motiv ni inte visste fanns

Föreläsning i Tensta kyrka 27/11 2014 med bl.a. Karin Fridell Anter. INSTÄLLT PGA SJUKDOM

Karin intervjuas om färgsättningstradition

i Alcro Trend 2014

Workshop om färger i Lissabon 27-31 okt 2014

Karin leder en workshop om Colour as a perceptual quality in architecture and nature, organiserad av Universidade Lusiada de Lisboa.

Stadens färger – Farger i byen

Karin håller ett föredrag med titlen ”Forskningsbaserad kunskap om rumslig färgdesign” på norska Forum Farges konferens i Trondheim den 26 sept 2014. Program

DAYLIGHT, Visual Comfort and Quality of Light.

Det är titeln på den sista rapporten, nr 8, i SYN-TES rapportserie. Rapporten är skriven av Karin Fridell Anter och redovisar ett forskningsprojekt som genomfördes vid Konstfack med stöd av Energimyndigheten. Läs mer

Målningarna i Tensta kyrka

Tensta kyrka norr om Uppsala har fascinerande medeltida kalkmålningar som täcker väggar och valv. Målningarna restaureras och rengörs under vintern-våren 2014 och Karin Fridell Anter arbetar på uppdrag av församlingen med en skrift /webpublikation som ska presentera både målningarnas innehåll och det mödosamma arbetet att restaurera dem. Efter att ha varit stängd i ett knappt halvår återinvigs kyrkan med konsert 31/5 och invigningshögmässa 1/6 2014.

Publikationen kommer att innehålla texter av Karin Fridell Anter och Tenstas kyrkoherde Christina Engqvist och foton av Henrik Wannfors.
Församlingens länkar om renoveringen och invigningen.

Nordic light and colours

Doktorandkurs i Trondheim 2-7 mars 2015. Karin är en av kursledarna.

Litteratur om färg och ljus

Föreningen SE RUM, där Karin ingår i styrelsen, har publicerat en lista över aktuell litteratur om färg och ljus i samverkan.

FÄRG & LJUS fortbildning för arkitekter

21-24 augusti 2014 leder Karin tillsammans med Ulf Klarén en internatkurs på Leksands folkhögskola. Info och anmälan. KURSEN FLYTTAD TILL SENARE TILLFÄLLE – NY INFO KOMMER!

Målningarna i Tensta kyrka

Karin Fridell Anter arbetar under 2014 med en skrift /webpublikation om restaureringen av Tensta kyrkas medeltida målningar. Läs mer.