Projekt

Arkitekturforskning och praktik

I vilken mån riktar sig arkitekturforskningen till de praktiskt verksamma arkitekterna, och vilka vägar finns för samverkan mellan forskning och praktik? Karin Fridell Anter genomför 2015-16 en enkät- och intervjuundersökning med arkitekturforskare. Undersökningen finansieras av Arkus som också kommer att publicera resultaten.

Bok om Tensta kyrka och dess medeltida målningar

De medeltida kalkmålningarna i Tensta kyrka norr om Uppsala genomgick en omfattande konservering år 2014. I samband med detta anlitades Karin Fridell Anter som redaktör för en bok om kyrkan och målningarna. Tillsammans med kyrkoherde Christina Engqvist och andra representanter för församlingen har Karin formulerat huvuddragen för bokens innehåll. Hon har sedan skrivit vissa kapitel, redigerat kapitel skrivna av andra, ansvarat för urval av bilder, medverkat vid bearbetning av vissa bilder till ursprunglig färghållning, sammanställt referenslista och medverkat vid layoutarbete och marknadsföring av boken.
Boken publiceras i december 2015.
Läs några kapitel
Pressmeddelande-1
kort web-TV-presentation

SPQR – Historien om det antika Rom

Den populärvetenskapliga boken är skriven av Mary Beard, professor i klassiska språk vid universitetet i Cambridge. Marina Weilguni har översatt den till svenska. Norstedts förlag 2016

Pompeji – Livet i stadsrummet – en studie av det offentliga rummet i en antik stad

Projektet om livet i den antika staden Pompeji är nu avslutat.
Det har resulterat i Marina Weilgunis doktorsavhandling ”Streets, spaces and places. Three Pompeiian movement axes analysed” som kom i publikationsserien BOREAS i september 2011. I samma volym finns också Karin Fridell Anters stora artikel ”Colour in the Pompeiian cityscape”.

Färgen på Pompejis murar

Vad kom projektet då fram till? Bland annat att Pompejis invånare levde sitt liv i en miljö där de ständigt påmindes om sin tillhörighet till olika sociala enheter – stadsrummet hade speciella platser, där budskapet var överväldigande, som den breda, torgliknande gatan framför teatern, varifrån människorna ”sorterades in” till föreställningen allt efter rang och status. Annat spännande var att det fanns ett trafiksystem för stadens kärror och vagnar, och att olika gator hade väldigt olika färgkaraktär – och att färg var ett sätt att uttrycka status och rikedom!
Vi tycker att vi lyckades förstå mycket mera om hur människorna levde i hela stadsrummet – hur deras vardag såg ut när de lämnade sina hem och tog sig fram i den yttre verklighet som var tillgänglig för alla.
Vårt arbete har till en del byggt på vad andra skrivit, men dessutom har vi på plats inventerat sådant som kanske aldrig förut har satts in i ett så övergripande sammanhang för staden Pompeji: färgresterna på stadens murar, hjulspåren innötta i stenarna av antikens fordon, och rummets inneboende egenskaper längs med olika gatusträckningar.

Den som inte vill läsa hela boken, men ändå få ett grepp om våra resultat kan läsa de interpretationer i form av små noveller som finns på sidorna 116-117, 139, 141-142, 145-146, 150-151, 152, 218-221 och 293-295.

Marinas doktorsavhandling och Karins studie av fasadfärg i Pompeji.

Film med Karin Fridell Anter

visad på  av Alcro på Youtube. Inspelad 2006-2007.

Stora boken om inredning.

Utkommen 2007 på Infobooks förlag.
Karin Fridell Anter har skrivit kapitlet Att inreda med färger.

Interactive Colour Environment

Interactive Colour Environment
Informationsprojekt vid Chalmers Tekniska Högskola.
Karin Fridell Anter medverkar som textredaktör.

Colour – Effects & Affects

Den internationella färgassociationen AIC:s konferens i Stockholm 15-18 juni 2008 har rubriken Colour – Effects & Affects.  Karin Fridell Anter ansvarar för det vetenskapliga programmet och dess publicering.