Colour and light – spatial experience Colour and light – spatial experience

Boken “FÄRG & LJUS för människan – i rummet” finns nu i engelsk översättning. Routledge 2017. Redaktörer Karin Fridell Anter och Ulf Klarén.Editors Karin Fridell Anter and Ulf Klarén.  This book, published by Routledge in 2017, is a translation from Swedish.

Bok om Tensta kyrka och dess medeltida målningarBook on Tensta church and its medieval murals

De medeltida kalkmålningarna i Tensta kyrka norr om Uppsala genomgick en omfattande konservering år 2014. I samband med detta anlitades Karin Fridell Anter som redaktör för en bok om kyrkan och målningarna. Tillsammans med kyrkoherde Christina Engqvist och andra representanter för församlingen har Karin formulerat huvuddragen för bokens innehåll. Hon har sedan skrivit vissa kapitel, redigerat kapitel skrivna av andra, ansvarat för urval av bilder, medverkat vid bearbetning av vissa bilder till ursprunglig färghållning, sammanställt referenslista och medverkat vid layoutarbete och marknadsföring av boken.
Boken publiceras i december 2015.
Läs några kapitel
Pressmeddelande-1
kort web-TV-presentationA book in Swedish, edited by Karin Fridell Anter, published 2015.
Read some chapters
Pressrelease
Short web-TV-presentation

Ny utgåva av Så målade manNew edition of Så målade man

Så målade man, av Karin Fridell Anter och Henrik Wannfors, behandlar svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid. Efter att ha varit slutsåld i flera år finns den nu i en uppdaterad nyutgåva, publicerad av Svensk Byggtjänst.Så målade man (Karin Fridell & Henrik Wannfors) is a book in Swedish, dealing with the painting of Swedish buildings through six centuries. It is now available in a new edition at Svensk Byggtjänst.

FÄRG & LJUS för människan – i rummet Book COLOUR & LIGHT – so far only in Swedish

Boken bygger på forskningsprojektet SYN-TES. Redaktörer är Karin Fridell Anter och Ulf Klarén. Läs mer och se ett smakprov ur boken hos förlaget Svensk Byggtjänst.COLOUR & LIGHT for humans  – in a spatial context. This book, edited by Karin Fridell Anter and Ulf Klarén, is based on the research project SYN-TES. On the publisher’s webpage your can see a sample of pages.

DAYLIGHT, Visual Comfort and Quality of Light.DAYLIGHT, Visual Comfort and Quality of Light

Det är titeln på den sista rapporten, nr 8, i SYN-TES rapportserie. Rapporten är skriven av Karin Fridell Anter och redovisar ett forskningsprojekt som genomfördes vid Konstfack med stöd av Energimyndigheten. Läs mer

The last report, no 8, in SYN-TES report series is now available. It is written by Karin Fridell Anter.

Rapporter från forskningsprojektet SYN-TESReports from the research project SYN-TES

Forskningsprojektet SYN-TES: Människa, färg och ljus. Syntetisering för ett sammanhållet kunskapsfält har drivits vid Konstfack 2010-2011 under ledning av Karin Fridell Anter. Projektet och dess sidoprojekt finansierades av KK-stiftelsen och Energimyndigheten och omfattade forskare från sex nordiska högskolor/universitet i nära samarbete med fyra företag som arbetar med färg och/eller ljus.
SYN-TES rapportserie nr 1-8 samt övriga publikationer kan laddas ned kostnadsfritt från www.konstfack.se/SYN-TESThe research project SYN-TES: Human colour and light synthesis. Towards a coherent field of knowledge was lead by Karin Fridell Anter at University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm during 2010-2011. SYN-TES report series  no 1-8 and other publications, partly in English, can be downloaded free of cost from www.konstfack.se/SYN-TES

Avhandling om PompejiDissertation about Pompeii

Marina Weilgunis doktorsavhandling Streets, Spaces and Places. Three Pompeiian movement axes analysed finns nu publicerad både som bok och som pdf på Internet. I samma volym finns Karin Fridell Anters artikel Colour in the Pompeiian Cityscape.Marina Weilguni’s doctoral thesis Streets, Spaces and Places. Three Pompeiian movement axes analysed is now available both as a book and as a pdf on the Internet. Karin Fridell Anter’s article Colour in the Pompeiian Cityscape is published as an appendix in the same volume.

Om belysningsprojekteringReport on architects’ work with illumination

En undersökning av arkitekters och andra konsulters arbete och kunskapsbehov.
Rapporten, skriven av Karin Fridell Anter, finns att hämta som pdf från Arkus.The report is in Swedish and presents a project lead by Karin Fridell Anter. It can be downloaded from Arkus, a foundation for architectural research.

Bok om ljus- och färgbegreppBook on light and colour concepts

Boken Colour and Light: Concepts and confusions (red. Harald Arnkil, 2012) är skriven inom forskningsprojektet SYN-TES och innehåller en artikel av Karin Fridell Anter. Gratis nedladdning från Aalto University
The book Colour and Light: Concepts and confusions (ed. Harald Arnkil, 2012) is written within the research project SYN-TES and includes and article by Karin Fridell Anter. Free download from  Aalto university .