Publikationer

Colour and light – spatial experience

Boken ”FÄRG & LJUS för människan – i rummet” finns nu i engelsk översättning. Routledge 2017. Redaktörer Karin Fridell Anter och Ulf Klarén.

Bok om Tensta kyrka och dess medeltida målningar

De medeltida kalkmålningarna i Tensta kyrka norr om Uppsala genomgick en omfattande konservering år 2014. I samband med detta anlitades Karin Fridell Anter som redaktör för en bok om kyrkan och målningarna. Tillsammans med kyrkoherde Christina Engqvist och andra representanter för församlingen har Karin formulerat huvuddragen för bokens innehåll. Hon har sedan skrivit vissa kapitel, redigerat kapitel skrivna av andra, ansvarat för urval av bilder, medverkat vid bearbetning av vissa bilder till ursprunglig färghållning, sammanställt referenslista och medverkat vid layoutarbete och marknadsföring av boken.
Boken publiceras i december 2015.
Läs några kapitel
Pressmeddelande-1
kort web-TV-presentation

Ny utgåva av Så målade man

Så målade man, av Karin Fridell Anter och Henrik Wannfors, behandlar svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid. Efter att ha varit slutsåld i flera år finns den nu i en uppdaterad nyutgåva, publicerad av Svensk Byggtjänst.

FÄRG & LJUS för människan – i rummet

Boken bygger på forskningsprojektet SYN-TES. Redaktörer är Karin Fridell Anter och Ulf Klarén. Läs mer och se ett smakprov ur boken hos förlaget Svensk Byggtjänst.

Dagsljus, synkomfort och ljuskvalitet

Artikel av Karin Fridell Anter i Ljuskultur 2/2014.  PDF

DAYLIGHT, Visual Comfort and Quality of Light.

Det är titeln på den sista rapporten, nr 8, i SYN-TES rapportserie. Rapporten är skriven av Karin Fridell Anter och redovisar ett forskningsprojekt som genomfördes vid Konstfack med stöd av Energimyndigheten. Läs mer

Rapporter från forskningsprojektet SYN-TES

Forskningsprojektet SYN-TES: Människa, färg och ljus. Syntetisering för ett sammanhållet kunskapsfält har drivits vid Konstfack 2010-2011 under ledning av Karin Fridell Anter. Projektet och dess sidoprojekt finansierades av KK-stiftelsen och Energimyndigheten och omfattade forskare från sex nordiska högskolor/universitet i nära samarbete med fyra företag som arbetar med färg och/eller ljus.
SYN-TES rapportserie nr 1-8 samt övriga publikationer kan laddas ned kostnadsfritt från www.konstfack.se/SYN-TES

Avhandling om Pompeji

Marina Weilgunis doktorsavhandling Streets, Spaces and Places. Three Pompeiian movement axes analysed finns nu publicerad både som bok och som pdf på Internet. I samma volym finns Karin Fridell Anters artikel Colour in the Pompeiian Cityscape.

Om belysningsprojektering

En undersökning av arkitekters och andra konsulters arbete och kunskapsbehov.
Rapporten, skriven av Karin Fridell Anter, finns att hämta som pdf från Arkus.

Bok om ljus- och färgbegrepp

Boken Colour and Light: Concepts and confusions (red. Harald Arnkil, 2012) är skriven inom forskningsprojektet SYN-TES och innehåller en artikel av Karin Fridell Anter. Gratis nedladdning från Aalto University