Colour and light – spatial experience Colour and light – spatial experience

Boken “FÄRG & LJUS för människan – i rummet” finns nu i engelsk översättning. Routledge 2017. Redaktörer Karin Fridell Anter och Ulf Klarén.Editors Karin Fridell Anter and Ulf Klarén.  This book, published by Routledge in 2017, is a translation from Swedish.

DAYLIGHT, Visual Comfort and Quality of Light.DAYLIGHT, Visual Comfort and Quality of Light

Det är titeln på den sista rapporten, nr 8, i SYN-TES rapportserie. Rapporten är skriven av Karin Fridell Anter och redovisar ett forskningsprojekt som genomfördes vid Konstfack med stöd av Energimyndigheten. Läs mer

The last report, no 8, in SYN-TES report series is now available. It is written by Karin Fridell Anter.

Rapporter från forskningsprojektet SYN-TESReports from the research project SYN-TES

Forskningsprojektet SYN-TES: Människa, färg och ljus. Syntetisering för ett sammanhållet kunskapsfält har drivits vid Konstfack 2010-2011 under ledning av Karin Fridell Anter. Projektet och dess sidoprojekt finansierades av KK-stiftelsen och Energimyndigheten och omfattade forskare från sex nordiska högskolor/universitet i nära samarbete med fyra företag som arbetar med färg och/eller ljus.
SYN-TES rapportserie nr 1-8 samt övriga publikationer kan laddas ned kostnadsfritt från www.konstfack.se/SYN-TESThe research project SYN-TES: Human colour and light synthesis. Towards a coherent field of knowledge was lead by Karin Fridell Anter at University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm during 2010-2011. SYN-TES report series  no 1-8 and other publications, partly in English, can be downloaded free of cost from www.konstfack.se/SYN-TES

Avhandling om PompejiDissertation about Pompeii

Marina Weilgunis doktorsavhandling Streets, Spaces and Places. Three Pompeiian movement axes analysed finns nu publicerad både som bok och som pdf på Internet. I samma volym finns Karin Fridell Anters artikel Colour in the Pompeiian Cityscape.Marina Weilguni’s doctoral thesis Streets, Spaces and Places. Three Pompeiian movement axes analysed is now available both as a book and as a pdf on the Internet. Karin Fridell Anter’s article Colour in the Pompeiian Cityscape is published as an appendix in the same volume.

Bok om färg och designBook on color and design

Karin Fridell Anter är en av författarna i antologin Color and Design, utgiven av amerikanska Berg Publishers 2012 (red. M. DeLong & B. Martinson)Karin Fridell Anter is one of the authors in the anthology Color and Design, Berg Publishers 2012 (ed. M. DeLong & B. Martinson)

Bok om ljus- och färgbegreppBook on light and colour concepts

Boken Colour and Light: Concepts and confusions (red. Harald Arnkil, 2012) är skriven inom forskningsprojektet SYN-TES och innehåller en artikel av Karin Fridell Anter. Gratis nedladdning från Aalto University
The book Colour and Light: Concepts and confusions (ed. Harald Arnkil, 2012) is written within the research project SYN-TES and includes and article by Karin Fridell Anter. Free download from  Aalto university .

What colour is the red house? What colour is the red house?

Fridell Anter, K: What colour is the red house? Perceived colour of painted facades.
Doktorsavhandling 2000, KTH Arkitektur.Fridell Anter, K: What colour is the red house? Perceived colour of painted facades.
Doctoral dissertation 2000, KTH Architecture.

Painted walls. From pictures and imitations to coloured spacePainted walls. From pictures and imitations to coloured space

Fridell Anter K: ‘Painted walls. From pictures and imitations to coloured space’ inAIC 2004 Color and Paints, Interim Meeting of the International Color Association, Proceedings pp 227-230 (Web publication http://www.fadu.uba.ar/sicyt/color/aic2004.htm)Fridell Anter K: ‘Painted walls. From pictures and imitations to coloured space’ inAIC 2004 Color and Paints, Interim Meeting of the International Color Association, Proceedings pp 227-230 (Web publication http://www.fadu.uba.ar/sicyt/color/aic2004.htm)

An architectural understanding of colour researchAn architectural understanding of colour research

Billger, M & Fridell Anter, K: ‘An architectural understanding of colour research’ inColour in Fashion and Colour in Culture. Proceedings of the Interim Meeting of the International Colour Association pp70-74. AIC South Africa 2006.Billger, M & Fridell Anter, K: ‘An architectural understanding of colour research’ inColour in Fashion and Colour in Culture. Proceedings of the Interim Meeting of the International Colour Association pp70-74. AIC South Africa 2006.

Di che colore è la casa rossa? Di che colore è la casa rossa?

Fridell Anter, K: ‘Di che colore è la casa rossa? Indizi per la selta e la comprensione dei colori per le facciate’ in Colore e ambinente urbano. La pubblicazione si riferisce al Convegno svoltosi a Palazzo Ducale, Genova i 23 maggio 2003. (ed. Sivia Rizzo) De Ferrari 2006, pp 83-86.Fridell Anter, K: ‘Di che colore è la casa rossa? Indizi per la selta e la comprensione dei colori per le facciate’ in Colore e ambinente urbano. La pubblicazione si riferisce al Convegno svoltosi a Palazzo Ducale, Genova i 23 maggio 2003. (ed. Sivia Rizzo) De Ferrari 2006, pp 83-86.