Karin Fridell Anter – Vetenskapliga publikationer i urval

DAYLIGHT, Visual Comfort and Quality of Light.

Det är titeln på den sista rapporten, nr 8, i SYN-TES rapportserie. Rapporten är skriven av Karin Fridell Anter och redovisar ett forskningsprojekt som genomfördes vid Konstfack med stöd av Energimyndigheten. Läs mer

Rapporter från forskningsprojektet SYN-TES

Forskningsprojektet SYN-TES: Människa, färg och ljus. Syntetisering för ett sammanhållet kunskapsfält har drivits vid Konstfack 2010-2011 under ledning av Karin Fridell Anter. Projektet och dess sidoprojekt finansierades av KK-stiftelsen och Energimyndigheten och omfattade forskare från sex nordiska högskolor/universitet i nära samarbete med fyra företag som arbetar med färg och/eller ljus.
SYN-TES rapportserie nr 1-8 samt övriga publikationer kan laddas ned kostnadsfritt från www.konstfack.se/SYN-TES

Avhandling om Pompeji

Marina Weilgunis doktorsavhandling Streets, Spaces and Places. Three Pompeiian movement axes analysed finns nu publicerad både som bok och som pdf på Internet. I samma volym finns Karin Fridell Anters artikel Colour in the Pompeiian Cityscape.

Bok om ljus- och färgbegrepp

Boken Colour and Light: Concepts and confusions (red. Harald Arnkil, 2012) är skriven inom forskningsprojektet SYN-TES och innehåller en artikel av Karin Fridell Anter. Gratis nedladdning från Aalto University

Så vitt vi vet

Konstnärligt utvecklingsprojekt genomfört vid Konstfack 2009 av Karin Fridell Anter och Ulf Klarén.
Så vitt vi vet (pdf)
Bilagor till Så vitt vi vet (pdf)

Den rymliga gråheten

Fridell Anter, K & Klarén, U: Den rymliga gråheten (pdf)
Rapport från konstnärligt utvecklingsarbete genomfört vid Konstfack 2007-2008

Ljus, färg och deras samverkan i rummet.

Utredningsarbete genomfört 2007 av Karin Fridell Anter inom ramen för Föreningen SE RUM.
Kunskapsöversikt (pdf)
Bibliografi (pdf)

Färgskalor hos traditionella pigment för utvändig målning

Fridell Anter, K & Svedmyr, Å: Färgskalor hos traditionella pigment för utvändig målning.  Stockholm:  Arkus 1992. Även publicerad på tyska och engelska 1996.

Naturens färgpalett

Fridell Anter, K: Naturens färgpalett. Inmätta färger hos vegetation, sten och mark. Stockholm:  Arkus 1992. Även publicerad på tyska och engelska 1996.

What colour is the red house?

Fridell Anter, K: What colour is the red house? Perceived colour of painted facades.
Doktorsavhandling 2000, KTH Arkitektur.