DAYLIGHT, Visual Comfort and Quality of Light.DAYLIGHT, Visual Comfort and Quality of Light

Det är titeln på den sista rapporten, nr 8, i SYN-TES rapportserie. Rapporten är skriven av Karin Fridell Anter och redovisar ett forskningsprojekt som genomfördes vid Konstfack med stöd av Energimyndigheten. Läs mer

The last report, no 8, in SYN-TES report series is now available. It is written by Karin Fridell Anter.

Rapporter från forskningsprojektet SYN-TESReports from the research project SYN-TES

Forskningsprojektet SYN-TES: Människa, färg och ljus. Syntetisering för ett sammanhållet kunskapsfält har drivits vid Konstfack 2010-2011 under ledning av Karin Fridell Anter. Projektet och dess sidoprojekt finansierades av KK-stiftelsen och Energimyndigheten och omfattade forskare från sex nordiska högskolor/universitet i nära samarbete med fyra företag som arbetar med färg och/eller ljus.
SYN-TES rapportserie nr 1-8 samt övriga publikationer kan laddas ned kostnadsfritt från www.konstfack.se/SYN-TESThe research project SYN-TES: Human colour and light synthesis. Towards a coherent field of knowledge was lead by Karin Fridell Anter at University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm during 2010-2011. SYN-TES report series  no 1-8 and other publications, partly in English, can be downloaded free of cost from www.konstfack.se/SYN-TES

Avhandling om PompejiDissertation about Pompeii

Marina Weilgunis doktorsavhandling Streets, Spaces and Places. Three Pompeiian movement axes analysed finns nu publicerad både som bok och som pdf på Internet. I samma volym finns Karin Fridell Anters artikel Colour in the Pompeiian Cityscape.Marina Weilguni’s doctoral thesis Streets, Spaces and Places. Three Pompeiian movement axes analysed is now available both as a book and as a pdf on the Internet. Karin Fridell Anter’s article Colour in the Pompeiian Cityscape is published as an appendix in the same volume.

Bok om ljus- och färgbegreppBook on light and colour concepts

Boken Colour and Light: Concepts and confusions (red. Harald Arnkil, 2012) är skriven inom forskningsprojektet SYN-TES och innehåller en artikel av Karin Fridell Anter. Gratis nedladdning från Aalto University
The book Colour and Light: Concepts and confusions (ed. Harald Arnkil, 2012) is written within the research project SYN-TES and includes and article by Karin Fridell Anter. Free download from  Aalto university .

Så vitt vi vetWhite as you like it

Konstnärligt utvecklingsprojekt genomfört vid Konstfack 2009 av Karin Fridell Anter och Ulf Klarén.
Så vitt vi vet (pdf)
Bilagor till Så vitt vi vet (pdf)Small research project carried out in 2009 by Karin Fridell Anter and Ulf Klarén, University College of Arts, Crafts and Design. In Swedish.
Så vitt vi vet (pdf)
Bilagor till Så vitt vi vet (pdf)

Den rymliga gråhetenThe spacious greyness

Fridell Anter, K & Klarén, U: Den rymliga gråheten (pdf)
Rapport från konstnärligt utvecklingsarbete genomfört vid Konstfack 2007-2008Small research project carried out in 2007-2008 by Karin Fridell Anter and Ulf Klarén, University College of Arts, Crafts and Design. In Swedish.
Den rymliga gråheten (pdf)

Färgskalor hos traditionella pigment för utvändig målningColour scales of traditional pigments for external painting

Fridell Anter, K & Svedmyr, Å: Färgskalor hos traditionella pigment för utvändig målning.  Stockholm:  Arkus 1992. Även publicerad på tyska och engelska 1996.Fridell Anter, K & Svedmyr, Å: Colour scales of traditional pigments for external painting. Stockholm: Scandinavian Colour Institute 1996. Also published in German and Swedish.

Naturens färgpalettNature’s colour palette

Fridell Anter, K: Naturens färgpalett. Inmätta färger hos vegetation, sten och mark. Stockholm:  Arkus 1992. Även publicerad på tyska och engelska 1996.Nature’s colour palette. Inherent colours of vegetation, stones and ground. Stockholm: Scandinavian Colour Institute 1996. Also published in German and Swedish

What colour is the red house? What colour is the red house?

Fridell Anter, K: What colour is the red house? Perceived colour of painted facades.
Doktorsavhandling 2000, KTH Arkitektur.Fridell Anter, K: What colour is the red house? Perceived colour of painted facades.
Doctoral dissertation 2000, KTH Architecture.