Karin Fridell Anter

Karin Fridell Anter
Noreens väg 71
752 63 Uppsala

070-769 40 17070-769 40 17
karinfa(a)explicator.se

 

 

Jag är arkitekt SAR/MSA och docent med speciell inriktning på frågor som rör färg i arkitektursammanhang. Jag har dessutom ett stort intresse för det talade och skrivna språket och för att förmedla mina egna och andras kunskaper på ett intressant, begripligt och lockande sätt.

Jag har skrivit och redigerat ett flertal böcker, både sådana som riktar sig till allmänheten och sådana som har en mera begränsad målgrupp. Se lista över böcker

Jag är och har varit engagerad i forskningsprojekt och forskarutbildning vid universitet och högskolor och blev hösten 2007 docent vid Institutionen för Arkitektur, KTH. Se lista över vetenskapliga publikationer i urval.

Jag åtar mig gärna att

Kommentarer inaktiverade.