Den rymliga gråhetenThe spacious greyness

Fridell Anter, K & Klarén, U: Den rymliga gråheten (pdf)
Rapport från konstnärligt utvecklingsarbete genomfört vid Konstfack 2007-2008Small research project carried out in 2007-2008 by Karin Fridell Anter and Ulf Klarén, University College of Arts, Crafts and Design. In Swedish.
Den rymliga gråheten (pdf)