Karin Fridell Anter – Skriv- och utredningsuppdrag i urval

Redaktör för boken Katedralen på landet. Tensta kyrkas medeltida kalkmålningar och deras konservering. Min uppgift var att hålla i hela bokprojektet, att skriva vissa kapitel och att redigera kapitel skrivna av andra. Utgiven 2015 av Vattholma pastorat. Referens Cecilia Wannfors.

Lab Incubator Sahlgrenska Science Park (LISA).
Lokaler och resurser för laborativ förinkubation inom det biomedicinska området.
Ansökan om medel ur EG:s Strukturfonder/Nutek. Skriven hösten 2007 på uppdrag av och i samarbete med Sahlgrenska Science Park, referens Gunilla Bökmark. Ansökan beviljad våren 2008.

Etablering av mötesplats för visualisering i Göteborgsregionen.
Ansökan om medel från KK-stiftelsen. Skriven våren 2007 på uppdrag av och i samarbete med Business Region Göteborg och Chalmers Tekniska Högskola. Ansökan beviljades 2007 och ledde till etableringen av Center of Visualization, Göteborg. Referens Monica Billger.