Ny utgåva av Så målade manNew edition of Så målade man

Så målade man, av Karin Fridell Anter och Henrik Wannfors, behandlar svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid. Efter att ha varit slutsåld i flera år finns den nu i en uppdaterad nyutgåva, publicerad av Svensk Byggtjänst.Så målade man (Karin Fridell & Henrik Wannfors) is a book in Swedish, dealing with the painting of Swedish buildings through six centuries. It is now available in a new edition at Svensk Byggtjänst.