Rapporter från forskningsprojektet SYN-TESReports from the research project SYN-TES

Forskningsprojektet SYN-TES: Människa, färg och ljus. Syntetisering för ett sammanhållet kunskapsfält har drivits vid Konstfack 2010-2011 under ledning av Karin Fridell Anter. Projektet och dess sidoprojekt finansierades av KK-stiftelsen och Energimyndigheten och omfattade forskare från sex nordiska högskolor/universitet i nära samarbete med fyra företag som arbetar med färg och/eller ljus.
SYN-TES rapportserie nr 1-8 samt övriga publikationer kan laddas ned kostnadsfritt från www.konstfack.se/SYN-TESThe research project SYN-TES: Human colour and light synthesis. Towards a coherent field of knowledge was lead by Karin Fridell Anter at University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm during 2010-2011. SYN-TES report series  no 1-8 and other publications, partly in English, can be downloaded free of cost from www.konstfack.se/SYN-TES