Pompeji – Livet i stadsrummet – en studie av det offentliga rummet i en antik stad

Projektet om livet i den antika staden Pompeji är nu avslutat.
Det har resulterat i Marina Weilgunis doktorsavhandling ”Streets, spaces and places. Three Pompeiian movement axes analysed” som kom i publikationsserien BOREAS i september 2011. I samma volym finns också Karin Fridell Anters stora artikel ”Colour in the Pompeiian cityscape”.

Färgen på Pompejis murar

Vad kom projektet då fram till? Bland annat att Pompejis invånare levde sitt liv i en miljö där de ständigt påmindes om sin tillhörighet till olika sociala enheter – stadsrummet hade speciella platser, där budskapet var överväldigande, som den breda, torgliknande gatan framför teatern, varifrån människorna ”sorterades in” till föreställningen allt efter rang och status. Annat spännande var att det fanns ett trafiksystem för stadens kärror och vagnar, och att olika gator hade väldigt olika färgkaraktär – och att färg var ett sätt att uttrycka status och rikedom!
Vi tycker att vi lyckades förstå mycket mera om hur människorna levde i hela stadsrummet – hur deras vardag såg ut när de lämnade sina hem och tog sig fram i den yttre verklighet som var tillgänglig för alla.
Vårt arbete har till en del byggt på vad andra skrivit, men dessutom har vi på plats inventerat sådant som kanske aldrig förut har satts in i ett så övergripande sammanhang för staden Pompeji: färgresterna på stadens murar, hjulspåren innötta i stenarna av antikens fordon, och rummets inneboende egenskaper längs med olika gatusträckningar.

Den som inte vill läsa hela boken, men ändå få ett grepp om våra resultat kan läsa de interpretationer i form av små noveller som finns på sidorna 116-117, 139, 141-142, 145-146, 150-151, 152, 218-221 och 293-295.

Marinas doktorsavhandling och Karins studie av fasadfärg i Pompeji.

Kommentarer inaktiverade.