Karin Fridell Anter


Jag har arbetat större delen av mitt yrkesliv med frågor som rör färg i arkitektursammanhang.


Jag har dessutom ett stort intresse för det talade och skrivna språket och för att förmedla mina egna och andras kunskaper på ett intressant, begripligt och lockande sätt.


Jag har skrivit och redigerat ett flertal böcker, både sådana som riktar sig till allmänheten och sådana som har en mera begränsad målgrupp.


Jag är och har varit engagerad i forskningsprojekt och forskarutbildning. Jag har också arbetat med färgsättningar, färgplaner och färgurval samt utredningar om frågor som rör färg och/eller arkitektur.


Presentation av mina böcker, vetenskapliga publikationer och övriga arbeten i urval.

Karin Fridell Anter


Arkitekt SAR/MSA
Docent i arkitektur med speciell inriktning på färg     

 
karinfa(a)explicator.se

070-769 4017

Jag åtar mig gärna att

  • skriva om färg och arkitektur i böcker, tidningar och tidskrifter
  • hålla kurser och föredrag om färg och arkitektur.

Exempel på ämnen:

  • Färg och ljus i rumslig samverkan
  • Svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid
  • Att tänka på vid exteriör färgsättning


Jag demonstrerar mina forskningsresultat i en

informationsfilm om fasadkulörer, Alcro Färg 2007