Böcker / Books Karin Fridell Anter


Böcker

skrivna eller redigerade av Karin Fridell Anter


Så målade man. Svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid


Karin Fridell Anter & Henrik Wannfors.


Tredje utvidgade utgåvan, Svensk Byggtjänst 2015 (första utgåvan 1989). 362 sidor.


Rikt illustrerad bok riktad till en relativt stor läsekrets.
Tvärvetenskaplig kunskapsöversikt samt analys av för byggnadsmåleriet relevanta särdrag hos olika epoker.


Svensk Byggtjänst för presentation, provläsning och inköp


Katedralen på landet. Tensta kyrkas medeltida kalkmålningar och deras konservering


Redaktör Karin Fridell Anter, som också har skrivit avsnitten om medeltida måleri och målningskonservering.


Vattholma pastorat 2015. 149 sidor.


Vattholma pastorat för presentation, provläsning och inköp

 

FÄRG & LJUS för människan – i rummet


Redaktörer Karin Fridell Anter & Ulf Klarén, som också har skrivit flera av bokens kapitel.


Svensk Byggtjänst 2014. 240 sidor.


En populärvetenskaplig antologi, skriven med utgångspunkten att färg och ljus tillsammans skapar våra visuella helhetsupplevelser.


Svensk Byggtjänst för presentation, provläsning och inköp


English edition COLOUR AND LIGHT Spatial Experience.

Routledge 2017


Byggnadsmåleriets färger. Material och användning


Karin Fridell Anter, Åke Svedmyr & Henrik Wannfors


Arkus 2010. 120 sidor.


Boken behandar färg som material ur ett brett perspektiv – tekniskt, kulturellt, historiskt, miljö- och hälsomässigt, ekonomiskt och som visuellt och taktilt uttryck.


Byggtjänst för presentation och inköp

Forskare och praktiker om FÄRG LJUS RUM


Redaktör Karin Fridell Anter 


Formas 2006. 318 sidor.


Antologi som presenterar forskningsresultat och praktikerkunskap, med arkitekter som viktigaste målgrupp.C:a 15 artiklar av olika författare.


Formas för presentation

 

Färgen på huset


Karin Fridell Anter & Åke Svedmyr


Formas T1:2003. 104 sidor.


Rikt illustrerad bok som översiktligt presenterar författarnas forskningsresultat om exteriörfärgsättning för en större allmänhet. Tyngdpunkten ligger på de skillnader mellan fasaders egenfärg och uppfattade färg som påvisats i Karin Fridell Anters doktorsavhandling.


Finsk utgåva Mikä talolle väriksi, Helsinki 2004.


Formas för presentation

Utvändig färgsättning.

Förutsättningar, arbetssätt, exempel


Karin Fridell Anter & Kristina Enberg


Byggforskningsrådet (T 1:1997). 340 sidor.


Rikt illustrerad bok som sammanfattar tillgänglig kunskap och egna forskningsresultat om utvändig byggnadsfärgsättning ur historiska, utseendemässiga och tekniska aspekter. I boken presenteras en metod för analys av den yttre färgkaraktären hos bebyggelse.


Formas för presentation