Marina Weilguni

Jag översätter från engelska, franska och tyska till svenska – oftast patent och tekniska handledningar, men det händer att jag tar mig an turism och matlagning...


Mest spännande är ändå antikens historia, som när jag hade glädjen att översätta Mary Beards bok SPQR som handlar om den romerska republiken och den första delen av kejsartiden.Marina Weilguni


Fil. dr. , översättare


marina.weilguni(a)explicator.se

073-222 45 16

Korrekturläsning av översättningar är också sådant jag arbetar med, och jag kan också arbeta igenom en text som skrivits på svenska, men som behöver finputsas en smula.


Om tillfälle ges skriver jag gärna populärvetenskapliga artiklar inom kulturområdet. Då fokuserar jag helst på den grekiska och romerska antiken eller på hur man i senare tider har uppfattat den och "återskapat" den i t.ex. arkitektur och måleri.