Sofia Sörensen

Träning i svenska som andraspråk


Språk i alla former har alltid intresserat mig och under min studietid på logopedprogrammet fick jag studera det svenska språket i detalj. Min kunskap om språkutveckling och andraspråksinlärning gör att jag kan skräddarsy individuella träningsprogram så du kan nå längre i din språkanvändning. 


Jag anpassar samtliga kurser efter just dina/era önskemål. Kanske vill du nå längre i arbetslivet eller komma vidare i dina studier?


Samtliga kurser påbörjas med ett förberedande kartläggningsmöte. Du/ni får redogöra dina/era specifika behov. Dina/era språkliga utvecklingsområden kartläggs och vi skapar tillsammans en plan över kursens utformning. 


Kontakta mig på sofia.sorensen(a)explicator.se för offert.

Sofia Sörensen


Språkcoach, Med.mag.


sofia.sorensen(a)explicator.seJag erbjuder


  • Individuell träning i svenska som andraspråk för dig som vill utvecklas inom det svenska språket. Vi arbetar med ordförråd, grammatik och kommunikation.

  • Träning i svenska som andraspråk i liten grupp för er som har specifika mål med er språkliga träning. Kursen anpassas efter just era behov. Gruppen anmäler sig tillsammans. 


  • Accentträning - För dig som önskar hjälp med uttal. Vi börjar med en ljudanalys vid kartläggningsmötet och utgår sedan från denna.


Utöver kurserna erbjuder jag hjälp med att skapa ett professionellt CV på svenska samt med korrekturläsning av svensk text.